Rīgas kauss

27. un 28.martā Baložu vidusskolas sporta hallē tika aizvadīts viens no lielākajiem un noteikti krāšņākajiem līnijdeju pasākumiem Latvijā - "Rīgas kauss 2015". Divu dienu garumā dažādās deju disciplīnās sacentās 259 dejotāji no Kokneses, Jumpravas, Limbažiem, Krimuldas, Liepupes, Umurgas, Olaines, Ogres, Lielvārdes, Smiltenes, Jaunolaines, Kuldīgas, Turlavas, Aizputes, Skrundas, Tukuma, Talsiem, Engures, Saldus, Ventspils,  Jaunpils, Palsmanes, Iecavas, Jelgavas, Ozolaines, Jūrmalas, Inčukalna, Varakļāniem, Viļāniem, Mežvidiem, Rēzeknes, Rīgas, Baložiem un Lietuvas. Dejotājus vērtēja starptautiska žūrija - pasaulē labi atpazīstami līnijdeju tiesneši, kuri rādīja arī fantastiskus paraugdemonstrējumus vakara šovā. Tie bija Javier Rodriguez (Spānija), Nicola Lafferty (Skotija), Fiona Murray (Īrija), Roy Hadisubroto (Nīderlande), Gintare Kirklyte (Lietuva), Neringa Kirkliene (Lietuva). Īpaši tika godināti sacensību jaunākais dejotājs (Māris Rutks - 4 gadi) un sacensību pieredzes bagātākā dejotāja (Tamāra Smilteniese - 76 gadi) - tas tikai apliecina, ka šī olimpiāde iemīļota it visu novadu, it visu vecumu dejotāju vidū. Un šāda pasākuma norise bija iespējama tikai pateicoties fantastiskai organizatoru komandai un atbalstītājiem. Tāpēc milzīgs paldies: Ķekavas novada pašvaldībai - īpaši Andim Adatam, Baložu pilsētas pašvaldības policijai, Baložu pilsētas kultūras namam - īpaši direktorei Ilzei Reinholcei un TDK "Baloži" Andas Kirilovas vadībā, Baložu vidusskolas darbiniekiem - īpaši direktorei Vitai Brokai, sporta halles pārvaldniecei Līvijai Indriksonei un Baložu vidusskolas ēdinātājiem, pateicamies par ieguldīto darbu arī līnijdeju vadītājai Ivetai Kalniņai, kā arī par palīdzību ar dekorācijām Jahtu klubam un Rīgas rēvijai. Paldies mūsu vakara šova viesiem – īru deju grupai “Moonlight Dancers” un Dobeles kultūras nama hip hopa deju grupai Diānas Visnapes vadībā. Nu un nobeigumā, protams, vislielākais paldies manai nenogurdināmajai un nenovērtējamai "Jautro zābaciņu" komandai un viņu ģimenēm, draugiem un radiem!

Uz tikšanos piektajā Latvijas līnijdejotāju olimpiādē
“Rīgas kauss 2016”
8.-9.aprīlī, 2016