Nolikums

Pēdējās izmaiņas veiktas - 22.08.2023 13:44


Līnijdeju sacensības SENIORU KAUSS 2024

"Senioru kauss 2024" ir senioriem veltītās līnijdeju sacensības Latvijā, kuras notiks jau desmito reizi. Tās rīko Līnijdejotāju klubs „Jautrie zābaciņi”, sadarbībā ar citiem Latvijas un Lietuvas līnijdeju instruktoriem. 


NOLIKUMS

To, kurā divīzijā/grupā Jūs dejosiet, nosaka Jūsu vecums pasākuma dienā. Ja Jums ir dzimšanas diena šajā dienā, tad Jūs varat pāriet nākamajā vecuma grupā, taču tas nav obligāti.

Deju tērpi netiek reglamentēti. Tiem jābūt atbilstošiem dejai. Taču obligāti jābūt maiņas/deju apaviem. Ar ielas apaviem, vai apaviem, kuru papēži pārsniegs 5cm augstumu, deju zālē dejotāji ielaisti netiks.

Individuālu līnijdejotāju vecuma grupas:

·         A grupa: 1964. - 1973. gadā dzimušie (50 - 59 gadus veci)

·         B grupa: 1959. - 1963. gadā dzimušie (60 - 64 gadus veci)

·         C grupa: 1954. - 1958. gadā dzimušie (65 - 69 gadus veci)

·         D grupa: 1953. gadā un agrāk dzimušie (vecāki par 70 gadiem)

·         J grupa: 1974. gadā un vēlāk dzimušie (jaunāki par 50 gadiem)

Individuālajiem dejotājiem uzsvars tiek likts uz prieku un dejas izbaudīšanu un senioru dejotāju iedrošināšanu piedalīties sacensībās. Šiem dejotājiem tiek piedāvātas dejas, kuras tiek piedāvātas arī Latvijas līnijdejotāju olimpiādē “Rīgas kauss” (Skatīties mājas lapā https://rigaskauss.lv/seniorukauss sadaļā Dejas).

Individuālu līnijdejotāju divīzijas:

·         Iesācēji/Starter – divīzija, kas paredzēta dejotājiem bez iepriekšējas sacensību pieredzes vai ar minimālu sacensību pieredzi;

·         Ar priekšzināšanām/Newcomer – divīzija, kas paredzēta dejotājiem ar iepriekšēju sacensību pieredzi, dejotājiem, kas iepriekš piedalījušies citās līnijdeju sacensībās bez “Senioru kauss” vai kas ieguvuši godalgotas vietas sacensībās “Senioru kauss”

·         Ar labām zināšanām/Novice – divīzija, kas paredzēta dejotājiem ar lielu sacensību pieredzi, kā arī dejotājiem, kas iepriekš sacensībās “Senioru kauss” ieguvuši godalgotas vietas grupās A1, B1, C1, J1

·         Ar ļoti labām zināšanām/Intermediate – divīzija, kas paredzēta dejotājiem ar lielu sacensību pieredzi, t.sk., dalību starptautiskās līnijdeju sacensībās

·         TAUTAS KLASE/SOCIAL - šī divīzija izveidota un tiek rekomendēta dejotājiem, kuri vairāk dejo prieka pēc - uzsvars tiek likts uz prieku un dejas izbaudīšanu. Variācijas šajā divīzijā nav atļautas, un dejotājiem ir strikti jāpieturas pie oficiālā soļu apraksta. Jebkāda veida deju skolotāji nedrīkst piedalīties šajā divīzijā, kā arī dejotāji, kas piedalījušies citās starptautiskās līnijdeju sacensībās augstāk par newcomer divīziju, nedrīkst piedalīties šajā divīzijā.

 ü Sacensību organizētāji patur tiesības dejotāju pārlikt atbilstošā divīzijā, ja uzskatīs, ka tas reģistrējies neatbilstoši!

Individuālu līnijdejotāju vispārēji noteikumi:

·         Vīrieši un sievietes dejos atsevišķos vai kombinētos uznācienos, taču tie tiks vērtēti atsevišķi.

·         Dejotāji var dejot vienu vai jebkādu kombināciju no piedāvātajām dejām. Lai nu kā, dejotājiem ir jādejo visas trīs dejas, lai iegūtu godalgotu vietu kopvērtējumā.

·         Dejas sākumā tiks ieskaitīts dejas soļu sākums social, starter, newcomer un novice divīzijās, lai sacensību dalībnieki zinātu, kad uzsākt deju.

·         Sacensību sākumā katram sacensību dalībniekam būs pieejams pasākuma laika plāns.

·         Sacensību dalībniekam jāpiesakās pie laukuma koordinatora/ jāatrodas dalībnieku pulcēšanās vietā 10 minūtes pirms viņa uznāciena uz laukuma.

·         Sacensību dalībnieka vietu uz laukuma norāda laukuma koordinators.

·         Katra dalībnieka numurs tiek izsaukts divreiz, un, ja dalībnieks nebūs uz deju laukuma gatavs dejot, viņu var diskvalificēt.

·         Dejas ilgums individuālajiem līnijdejotājiem būs ~ 2,5 min.

·         Dejotājiem ir jādejo atbilstoši dejas aprakstam. Jūs varat lietot pēc patikas rokas, plaukstas, galvu un augšējo ķermeņa daļu, taču nevarat mainīt nevienu soli. Tiem ir jābūt izpildītiem tieši tā, kā ir rakstīts oficiālajā dejas aprakstā.

·         Ja ir liels dalībnieku skaits vienā vecuma grupā, tad tiek rīkotas priekšsacīkstes, lai izslēgtu dejotājus, kuri nedejos finālā. Priekšsacīkstes notiks visās grupās, kurās ir 8 vai vairāk dalībnieku. Daļa dejotāju no katrām priekšsacīkstēm tiks izsaukta, lai dejotu nākamajās priekšsacīkstēs, kamēr būs atlikuši ne vairāk kā 7 dalībnieki – finālisti katrā grupā.

·         Sacensību organizatoriem ir pienākums nodrošināt pieejamus soļu aprakstus katrai no sacensībās dejojamajām dejām, tie tiek publicēti sacensību mājas lapā sadaļā Dejas. Dejotājiem ir jādejo tikai pēc šī deju soļu apraksta.

Komandu vecuma grupas:

Komandā ir jābūt vismaz 6 dejotājiem, nav nekādu ierobežojumu uz maksimālo komandas dalībnieku skaitu.

Komandas tiek dalītas 4 vecuma grupās!

·         GOLD: Visiem dejotājiem jābūt dzimušiem līdz 1973. gadam (ieskaitot) – vismaz 50 gadu veci

·         GOLD+: Visiem dejotājiem jābūt dzimušiem līdz 1963.gadam (ieskaitot) – vismaz 60 gadu veci

·         GOLD ++ : Visiem dejotājiem jābūt dzimušiem līdz 1958.gadam (ieskaitot) – vismaz 65 gadu veci

·         YOUNG: Visiem dejotājiem jābūt dzimušiem līdz 1988.gadam (ieskaitot) – vismaz 35 gadu veci

Komandu divīzijas:

·         Izvēles programma - komanda dejo pašu sagatavotu priekšnesumu, kas var būt jau zināma deja, vai pašu radīta horeogrāfija. Komandas priekšnesumam ir jābūt 2,5 – 5 min garam. Laiks tiek skaitīts, sākot no pirmajām mūzikas notīm un beidzot ar pēdējām notīm. Jebkāda uznākšanas un noiešanas mūzika ir jāskaita kopējā laika limitā. Nav nekādu ierobežojumu uz izvēlēto mūzikas stilu. Ikviens komandas dejotājs drīkst dejot tikai vienā komandā – izvēles deju.

·     Obligātās dejas – komanda dejo iepriekš noteiktas trīs dejas, kas tiek publicētas sacensību mājas lapā sadaļā Dejas. Komandas sastāvs nedrīkst mainīties deju laikā (visi, kas uzsāk pirmo deju, turpina cīņu visa komandas starta laikā). Ja komandai nepieciešams, tai priekšā drīkst dejot instruktors. Instruktors netiks vērtēts. Pirms sacensībām tiek izlozēts un paziņots, kuras komandas uz laukuma atradīsies vienlaicīgi. Dejotājiem dejas laikā jāturas stingri pie deju apraksta, nedrīkst mainīt soļus, variēt, kā arī dejotāju izvietojuma maiņa dejas laikā uz laukuma nav atļauta. Ir atļauts veidot pašiem savu dejas ievadu, pirms sākas deju soļi pēc apraksta. Dejojot obligāto deju komandā, katrs komandas dejotājs drīkst dejot tikai vienā komandā!

Piedaloties sacensībās „Senioru kauss”, jūs piekrītat šādam apgalvojumam “Mēs apņemamies nevērsties pret šī pasākuma organizatoriem ar jebkādiem lūgumiem, prasībām un pretenzijām, kas saistītas ar šo pasākumu. Mēs atļaujam jebkuru pasākuma videoierakstu reproducēt, pārdot, pakļaut autortiesību likumiem, veikt to izstādīšanu, pārraidīšanu vai izplatīšanu. Mēs apzināmies fiziskos riskus startējot deju sacensībās un piedaloties dejās un uzņemamies pilnu atbildību par jebkādām traumām vai personīgiem zaudējumiem, kurus var radīt šis pasākums. Mēs neiebilstam personas datu apstrādei, cik tālu tas skar dalībnieku sarakstu publicēšanu, rezultātu apkopošanu un to publicēšanu”.